Ontmoeten we elkaar wel genoeg?

Koning Willem-Alexander sprak traditioneel op eerste kerstdag het volk toe in zijn kersttoespraak. Hij riep ons op ‘elkaar te ontmoeten en op zoek te gaan naar een groter wij’.

Een van de opvallendste zinnen uit zijn toespraak was wel deze: “De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen – kerk, kantoor, café, sportclub, school – verliezen die verbindende functie steeds meer. Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl”.

Ik hoor het u zeggen: “In Spierdijk hebben we elke week wel wat. Wij ontmoeten elkaar toch wel genoeg? In de kantine, in De Oever, bij het ene evenement of bij het andere…” Die samenhorigheid die we hebben dankzij onze organisatiedrift is heel waardevol, laten we dat vooral ook in stand houden. Maar… u zult ook het beeld herkennen van de vaak wat jongere mensen op een verjaardag, die letterlijk het hoofd laten hangen boven het schermpje tussen hun vingers… social media is dus niet hetzelfde als ‘elkaar ontmoeten’.

Ontmoeten we elkaar wel genoeg? Ontmoeten we ook de mensen die letterlijk dicht bij je wonen? Of vrienden die je – door alle begrijpelijke redenen – al jaren niet gesproken hebt? Of mensen waarvan je weet dat ze jouw bezoek enorm op prijs zullen stellen, maar die je nog altijd niet hebt bezocht…?

Ik zou zeggen: app als het echt moet, maar bel of bezoek als het even kan. Ik wens u namens bestuur en redactie van de Dorpsbanier een jaar met vele (nieuwe) ontmoetingen!

Advertenties

Ingezonden brief

De koude december maand is aangebroken. We vieren samen Kerst en Oud & Nieuw. Het moet gezellig zijn, we moeten genieten.

Maar wat als je als een berg tegen de feestdagen opziet, omdat je dat hele ‘gezellig’ niet voelt? Omdat dit je eerste kerst is zonder een dierbare, je eerste oudejaarsavond met een gebroken hart? Omdat je elke dag tegen jezelf aan het strijden bent, of omdat je weet dat dit misschien wel de láátste keer is dat je de feestdagen viert met iemand die heel erg ziek is?

We kunnen met z’n allen heel geforceerd ‘genieten’, maar genieten is geen moeten. Kerst is geen wedstrijd om de gezelligste te zijn. Kerst gaat om samen zijn. Samen met je familie, je vrienden en iedereen die je lief hebt. Het gaat erom dat je jezelf kunt zijn en dat ál die mensen onvoorwaardelijk van je houden. Niet omdat je de mooiste verhalen vertelt en alleen maar lacht, maar simpelweg omdat je jij bent. Puur, eerlijk, jezelf.

Het nieuwe jaar staat voor een nieuw begin. Een kans om het afgelopen jaar af te sluiten en te beginnen met een schone lei. Een kans om jezelf te vergeven voor alles wat volgens jou beter had gekund. Dus vergeef jezelf, alsjeblieft. Je bent goed zoals je bent. Je bent zelfs zoveel meer dan dat.

Wees eerlijk tegenover anderen, maar ook tegenover jezelf. Praat met elkaar. Leef je in een ander in en vraag hoe iemand zich voelt. Niet vlot in het voorbijgaan, maar omdat je oprecht geïnteresseerd bent. Probeer er voor elkaar te zijn, probeer elkaar te helpen. Samen zijn we zoveel gezelliger dan alleen.

Maak er wat moois van.

Lieve groet,
T.S.

Jubileum en afscheid van Soli Deo Gloria

Jubileum, omdat we het 50-jarig bestaan van ons gemengd parochiekoor

                        Soli Deo Gloria

mogen  vieren. Afscheid, omdat dit tevens het einde van dit koor zal zijn.

Op 26 november 2017, om 10.00 uur zullen we voor de laatste keer de eucharistieviering met onze zang begeleiden. Hopende dat u deze 50 jaar heb gewaardeerd en meeleeft met ons afscheid, willen we heel veel mensen verwelkomen de laatste viering met ons mee te vieren. Pastoor Knol gaat voor en we zingen o.a. de mooie mis van Perosi.

U komt toch ook ?? Na afloop nog even gezellig samen zijn met koffie en …

Schaatsen met Steeds Gladder

Beste schaatsliefhebbers/leden van Steeds Gladder,

De winter lijkt nog ver weg, maar toch is IJsbaan de Westfries in Hoorn al weer enige tijd open. En gelukkig ook maar. Want zo kunnen jong en oud hopelijk toewerken naar een heerlijke winter op natuurijs. Deze zaterdag (4 november) zijn alle leden van Steeds Gladder van harte welkom om tussen 17.30 uur en 20 uur gratis te schaatsen in Hoorn. Wij hopen jullie dan ook te mogen begroeten zaterdag op IJsbaan de Westfries. Bij de entree van de ijsbaan is een bestuurslid van Steeds Gladder aanwezig.

Voor in de agenda: op vrijdag 24 november vindt de jaarvergadering plaats in onze keet op de ijsbaan. De vergadering begint om 20.30 uur. In de volgende dorpsbanier vindt u de agenda van de jaarvergadering van Steeds Gladder.

Vriendelijke groet,

Het bestuur van IJsvereniging Steeds Gladder

 

Ons kerkgebouw blijft ‘kloppend hart’ van Spierdijk

Na jaren van overleg en plannen maken, is dit voorjaar de daadwerkelijke verbouwing van de kerk ter hand genomen. Het meest monumentale deel blijft behouden voor de kerkfunctie, het lage gedeelte is afgescheiden en ingericht als Gezondheidscentrum Spierdijk.

In het gezondheidscentrum zijn naast keuken, hal, wachtruimte en toiletgroep, negen te verhuren ruimtes gerealiseerd. Inmiddels zijn er acht van de negen ruimtes verhuurd. Dit is ca. 85 % van de totale ruimte. De bijbehorende huurcontracten hebben een gemiddelde looptijd van bijna 10 jaar, lang genoeg om de investering in dit centrum terug te verdienen. Mocht de laatste ruimte (44 m2) ook nog verhuurd worden dan is de investering in ca. 8,5 jaar terug verdiend.

In korte tijd is er heel veel werk verzet door vrijwilligers, aannemers en de nieuwe gebruikers/huurders, die gezamenlijk ‘de handen uit de mouwen’ hebben gestoken. U wordt uitgenodigd om zelf te komen kijken naar het prachtige resultaat! Open huis op zaterdag 28 oktober van 13.30 tot 15.30 uur.

U bent van harte welkom!

Onjuiste datum ‘dorpsgesprek’ in dorpsagenda/dorpsbanier

Beste inwoners van Spierdijk,
Via dit bericht willen wij u melden dat er een onjuiste datum in de dorpsagenda/Dorpsbanier staat.
Het dorpsgesprek van de gemeente Koggenland met Spierdijk is NIET op 17 oktober, maar op een ander moment. Wij hebben deze datum niet op tijd uit de agenda gehaald. Onze welgemeende excuses daarvoor. U krijgt als inwoner van Spierdijk ook n uitnodiging vanuit de gemeente voor deze bijeenkomst.
Wij hopen u hiermee tijdig en voldoende te hebben geïnformeerd en willen u vragen dit bericht ook vooral te delen met uw familie, vrienden of verenigingsgenoten. Hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Dorpsbanier Spierdijk

Filmmiddag over Spierdijk

Comité Oud Spierdijk organiseert samen met Cees Langedijk een filmmiddag

Op zondag 11 juni na de uitreiking van het jaarboek 2016 werd er een film vertoond, gemaakt door Cees Langedijk. De film is samengesteld met film materiaal wat Cees door de jaren heen in Spierdijk heeft vast gelegd. Veel Spierdijkers passeren de revue. De reacties die middag waren alleen maar positief en kon een herhaling daarvan niet uitblijven.

We zijn deze middag wel genoodzaakt om entree te gaan heffen, dit om de onkosten van Cees zo laag mogelijk te houden. Onderstaande prijzen zijn inclusief koffie en thee.

Wanneer: Zondag 29 oktober
Waar: De Mantel
Zaal open: 13.00 uur
Aanvang: 13.30 uur
Entree: Voorverkoop € 5,00 p.p.
Entree: Aan de deur € 6,50 p.p.

Het is wenselijk om u van te voren op te geven, want vol is vol!
Opgeven kan bij voorkeur via de mail: comiteoudspierdijk@hotmail.com.
Of bij Bram Blaauw: 06-41680634

Tot ziens op zondag 29 oktober!