Met de auto of met de trein?

Ik stond onlangs voor een keuze. Niet zo’n heel groot dilemma, maar goed, ik moest er wel even over nadenken. Ik had mij opgegeven voor de masterclass ‘content marketing’ op de Universiteit van Amsterdam. En ja, we leven in een moderne tijd, maar nee, die masterclass is niet te volgen via het internet, dus ik mocht een aantal keer naar Amsterdam. De keuze was: ga ik met de auto of ga ik met de trein?

Toen ik mezelf die vraag had gesteld, schoten mij direct allerlei dingen door het hoofd: vergelijking van de reisduur, wel of geen parkeerprobleem (en –kosten), overstappen of niet, wat is de invulling van de reistijd per trein, wat zijn de totale kosten, alleen in de auto of hutjemutje in een stampvolle coupé…

Die laatste afweging hield me langer bezig. Hoe ‘sociaal’ kan het zijn in de trein? Ontmoet ik medemasterclassers of bekenden of raak ik aan de praat met mensen die ik nog niet ken? De andere afwegingen had ik snel gemaakt en bevestigden mijn keuze: ik ga met de trein.

Wel, beste lezer, ik weet niet of u wel eens met de trein reist, maar alle afwegingen die je kán of moét maken in deze tweestrijd, vallen allemaal in het voordeel uit van de trein; kortere reisduur, geen files, geen parkeerprobleem, geen parkeerkosten, de totale kosten vallen lager uit, overstappen kan naadloos, nagenoeg geen vertragingen op het spoor en je kunt tijdens het reizen iets anders doen. Je wordt gereden, je hoeft niet op het spoor te letten.

Maar als je denkt op de een of andere manier ‘sociaal’ te kunnen zijn in de trein, dan heb je waarschijnlijk al een jaar of 10, 15 niet meer met de trein gereisd… Sinds de intrede van de ‘smartphone’ (dat heet nu gewoon weer ‘telefoon’) is het ‘sociale aspect in het vervoer’ 180 graden gedraaid. Vóór de intrede was je in de trein ‘socialer’ en werd je min of meer gedwongen het gesprek aan te gaan. En alleen in de auto was echt alleen. Ná de intrede is het precies andersom. De treinreiziger heeft dopjes ín of enorme doppen óp het hoofd of men zit te typen of te swypen. Je durft het gesprek niet aan te gaan. En als je tegenwoordig alleen in de auto zit, kan je tenminste nog ongegeneerd een lekker luid telefoongesprek voeren (handsfree, bij voorkeur)… Of het wel of niet ‘spoort’, laat ik aan u 😉
RG

PS: Ik geef de pen door aan…
Kent u dat nog? Je had dan een stukje geschreven en dan meldde je aan het eind van je verhaal nog even wie volgens jou de volgende keer een stukje mag schrijven. Welnu, ik geef géén pen door, maar ik vertrouw vanaf nu het redactietoetsenbord volledig toe aan Sarah én… Bhartie Brandsma! Ik heb het de afgelopen jaren met veel plezier gedaan, maar ik vind het ook super dat Bhartie samen met Sarah wil werken aan de volgende edities. Sarah en bestuur, bedankt voor de fijne samenwerking! Schrijvers en lezers, bedankt voor de leuke tijd en blijf die mailbox voorzien van ‘content’. Dan blijft de Dorpsbanier zijn sociale rol vervullen en blijven we ook via de papieren Banier met elkaar ‘in gesprek’!

Advertenties

Twee veteranen bij Provider op visite

Arjan Blankendaal en Michiel Schouten, beide jong mannen, zijn twee militairen uit Spierdijk die in Afghanistan hebben gediend. Deze twee militairen vertellen hun verhaal. Wat betekent het voor hen om veteraan te zijn?

  • Hoe is het om als militair lang van huis te zijn in een risicovol gebied?
  • Wat doet een oorlogssituatie met een mens?
  • Maar ook wat zou je zelf over hebben voor vrede?

Elke veteraan heeft met dilemma’s te maken tijdens de missies. Vaak moet er in korte tijd een beslissing worden genomen die bepalend kan zijn voor leven of dood. Maar ook de beslissing over je eigen toekomst kan een dilemma zijn. Dit soort afwegingen en dilemma’s staan centraal in ‘Wat zou jij beslissen?’

Door het behandelen van de dilemma’s  krijgen jullie inzicht in de soort, de moeilijkheidsgraad en de gevolgen van de verschillende keuzes, ook na de missie. Door middel van discussies zal het thema worden besproken en zal het een boeiende avond worden.

Voor wie: Jongeren vanaf 11 jaar
Wanneer: Vrijdag 20 april 2018
Tijd: 19.00  tot 21.00 uur
Waar: Kerk in Spierdijk, Spierdijkerweg 107
Contactpersoon: Annemiek Blank: 06-57579144

 Einde van de Koggenland Scholierenloop

De “doorstart” van de 4 Winden Loop in de vorm van de Koggenland Scholierenloop is helaas na vier jaar beëindigd. Door het stoppen van verschillende bestuursleden en het niet kunnen invullen van deze posities zal de scholierenloop niet meer plaats vinden. Wij bedanken hierbij al onze vrijwilligers voor hun enthousiaste hulp en niet te vergeten onze sponsors voor hun geldelijke bijdrage. Onze hoofdsponsors waren Golfbaan Spierdijk en SKO West-Friesland. Onze overige sponsors waren Attila Hoiting fotografie, Borst Bouw, DEEN supermarkten, Floris Auto’s,  Haarscherp kapsalon, Jeroen Feld schilderwerken, Kenter Voegers, Lars Dol timmerwerken, Maria’s broodboetiek, kapsalon Marlitha, bloemkweker Michel Smit, NKJB, Peter Paauw timmerwerken, ROMU installatie BV, Ruiter’s bouw ABC, TRIAS rechtshulp en Salon Juventa.

Wij zijn begonnen met een startkapitaal van de 4 Winden Loop en hebben als bestuur samen besloten om ons huidige kasgeld te verdelen onder de volgende clubs. Dit zijn de EHBO (voor hun jaarlijkse aanwezigheid), ARO (gebruik van podium e.d.), HERA (gebruik van tijdwaarneming e.d.) en de Sint George cross.

Dit jaar wordt op zondag 9 december a.s. de 30e Sint George cross gelopen. Er is ook een loop voor de jeugd, dus niet getreurd, je kunt nog steeds hardlopen in Spierdijk. Kijk voor meer informatie op hun site http://www.spierdijkatletiek.nl

Met sportieve groet namens ons bestuur,
Truda Koning

Een succesvolle herstart van de carnaval

We kijken terug op een geslaagde terugkeer van de carnaval in Spierdijk. In januari brachten wij het nieuws naar buiten, waardoor wij een paar weken de tijd hadden om iedereen op de hoogte te brengen. Er werden flyers en posters gedrukt en er werd een  carnavals facebookpagina gemaakt. Ook was er een speciaal moment voor prins Target de 1e om de aftrap te laten nemen bij de wedstrijd van St George tegen VVW. Dit was een mooi moment om nog meer promotie te maken en zoveel mogelijk mensen warm te maken voor de carnaval. En met succes!

Op zondag 11 februari begonnen we de dag met de optocht om 14.30 uur. We verzamelde ons in de kantine van St George, dit omdat het buiten aardig koud was. De opkomst voor de optocht was groot en dit was  mooi om te zien. De kinderen en ouders kwamen met grote groepen verkleed aan. En zo vertrokken we in een bont gezelschap en met muziek richting Café Duijn. Vanwege het weer maakte we het rondje door de nieuwbouw niet te lang maar zochten we snel de gezelligheid en de warmte van het café op.

Verkleedwedstrijd

Bij Duijn aangekomen mocht iedereen z’n prachtige kostuum tonen aan de jury. Er werden 3 prijzen verdeeld over 5 verschillende categorieën. De jury had het er maar moeilijk mee, zoveel prachtige en ook originele kostuums. Uiteindelijk kwamen zij tot de volgende uitslag:

Kinderen tot en met groep 2:
1e prijs: Tijs Blom en Dex Feld als buurman en buurman
2e prijs: Luuk Rijs als starwars
3e prijs: Faije Snoek als Piraat

Kinderen groep 3 en 4:
1e prijs: Puk Steur als kip
2e prijs: Perry Feld als sneeuwpop
3e prijs: Zoë Blom als fee

Kinderen groep 5 en 6:
1e prijs: Luna Laan als Pipi Langkous
2e prijs: Hamza als vampier
3e prijs: Mara Bosma als piraat

Kinderen groep 7 en 8:
1e prijs: Anouk Kuiper als duivel
2e prijs: Elise van Zelst als Superwoman
3e prijs: Justin Smit als Piraat

12 jaar en ouder:
1e prijs: Roy Kunst als clown
2e prijs: Maartje Kenter als Pipi langkous
3e prijs: Melanie van Diepen als sneeuwwitje

De prijswinnaars kregen allemaal een mooie medaille. En voor alle kinderen was er een lekkere spek.

Eén en al gezelligheid

Ondertussen vermaakte de kinderen zich met verschillende spellen en was er voor iedereen wat lekkers, ook konden de kinderen die dat wilde geschminkt worden. Onder leiding van Remi werd er een polonaise workshop gegeven voor iedereen. Kortom genoeg vertier voor iedereen.

Om 16.00 uur kwam Gerard Stokman plaatjes draaien voor jong en oud. Het café stroomde langzaam vol, nadat de wedstrijden van het 1e elftal van de voetbal en handbal ook waren afgelopen.

In onze ogen was de dag geslaagd, dit kwam vooral door de opkomst van iedereen. Het is leuk om iets te organiseren, maar je blijft altijd afhankelijk van de mensen die komen. Maar dit stemde ons natuurlijk heel erg positief en zo gaan we er volgend jaar opnieuw een geweldig feest van maken!

Club van 11

Tijdens de voorbereiding kwamen wij op het idee om de club van 11 op te richten. We zochten naar mensen, die de carnaval een warm hart toe dragen, dit door middel van een financiële steun . Wij bedanken de mensen die donateur  werden van de club van 11:

Sjaak Borst Timmerwerken, Iris Dol, Jochem Martens, Gerard Duijn, Carla Dol, Mitch Blokdijk, Ben Kunst, Tiny Laan, Teun Snoek, Danielle Kunst, Klaas van Diepen, Lars Hoebe, Ellen de Vries-Borst, Frank Feld, Boy van Roon, Bhartie Brandsma, Robbert Spil, Jesper Schouten, Gijs de Vries, Alie Borst, Jeroen Snoek, Anita Stuyt, Corina Snoek, Anco Appelman, Wim Laan, Remi Kuchler, Luc Stuijt, Dave Laan, Erie Duyn, Jelmer Hoebe, Linda Feld, Marcella Klaver, Marian de Vries, Siem Besseling, Rita de Vries, Carlo en Silvie, Rob Groot, Michel en Angelique Steur, Anneriet Groot, Clarence Bos, Angelique Blaauw, Sem Feld, Ilonka Hoogewerf, Rochano Migares, Judith Molenaar en Maarten van Leeuwen. 

Sponsors en jury bedankt!

Verder willen we ook de sponsors bedanken voor dit evenement; Niels Blom Consultancy, Borst Bouw, Jeroen Feld  schilderwerken en Gerard en Helene van Café Duijn.

Naast deze financiële steun willen we ook het gilde bedanken die naast het sponsoren van de prijzen ook met een heel aantal van hun leiding aanwezig was om te helpen bij de spellen en het schminken. Een speciaal woord van dank aan Remi voor het verzorgen van de polonaise workshop.

Ook de jury (Marijke Borst, Frida Kuiper en Marc van de Heijden) willen wij graag bedanken. Maar bovenal veel dank aan ieder die aanwezig was, samen hebben er een mooi feest van gemaakt!

Tot volgend jaar!

Wij hopen jullie natuurlijk allemaal volgend jaar weer terug te zien!

Met vriendelijke groet van het feestcomité:

Pascal Klaver, Marieke Blankedaal, Linda de Vries en Corina Blom.

Gemeenteraad stemt unaniem voor locatiekeuze woningbouw Spierdijk

Gemeenteraad stemt unaniem voor locatiekeuze Spierland

Maandagavond 5 februari jongstleden heeft de voltallige raad unaniem ingestemd met de locatiekeuze voor woningbouw op locatie ‘Spierland’, oftewel de oostzijde van Spierdijk. Onder toeziend oog van Spierdijker jongeren en ouderen op de publieke tribune besprak de raad in Het Debat de ins en outs van het voorstel voor de locatie om vervolgens in Het Besluit unaniem in te stemmen met de locatiekeuze voor woningbouw.

cpospierdijk fotoDaarnaast heeft het college van B&W de vereniging CPO Spierdijk uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor de KoopGarant regeling. Dat zal op een niet al te lange termijn worden ingediend.

Op korte termijn wordt een informatieavond georganiseerd over de plannen die in samenwerking met Scholtens/WoonCompagnie zijn gemaakt.

Namens CPO Spierdijk
Dick Waiboer, John van Zijl en Sanne Groot

Doorstart Carnaval Spierdijk

Na jaren van afwezigheid in Spierdijk, hebben we met een comité besloten om weer op te starten met carnaval. Natuurlijk kunnen we niet op tegen het grote geweld van onder de rivier, maar we kunnen er wel onze eigen variant van maken net als in het verleden. We hoorden hier en daar wat geluiden, waarom er eigenlijk geen carnaval meer is… In Spierdijk kunnen we tenslotte alles realiseren. Bij het terugkijken van de fotoboeken van oud-Spierdijk, zag je de enorme beleving in de tijden dat er carnaval werd gevierd. Wij gaan er dit jaar alles aan doen om de beleving terug te krijgen. De gezellige tijden van carnaval in de Vier Winden staat bij een hoop mensen nog op het netvlies. Hoe mooi zou het zijn als dit feest terugkeert….

TIJDELIJK

Op zondag 11 februari willen we deze dag vieren. We willen om 14.30 uur beginnen met een optocht door het dorp voor jong en oud. We verzamelen bij het St George terrein. Een optocht met verkleden mensen en muziek, wat wil je nog meer… Voor de jeugd is er in elke leeftijdscategorie een strijd voor het best verklede pak. Voor de ouderen hebben we een ook een originaliteitsprijs voor het best verklede pak. Het is trouwens niet verplicht voor iedereen om verkleed te gaan, dat laten we aan de mensen zelf over. Carnaval is ten slotte een feest waarbij alles kan en alles mag.  Na het rondje door het dorp hebben we voor de jongste jeugd wat activiteiten in de middag in de zaal van café Duijn. Vanaf 16.00 uur krijgen we in het voorcafé muzikale ondersteuning van Gerard Stokman. Deze zingende DJ gaat het feest compleet maken voor iedereen.

Er komt een flyer in alle huizen, om iedereen op de hoogte te brengen van de plannen. Verder hebben we social media om iedereen warm te maken. Laten we er met z’n allen een mooie dag van maken, zodat we een succesvolle doorstart kunnen maken met carnaval in Spierdijk.

Alaaf!

P.S. Wil je meer weten? Word dan vrienden met ons op Facebook: https://www.facebook.com/carnaval.spierdijk 

 

 

Ontmoeten we elkaar wel genoeg?

Koning Willem-Alexander sprak traditioneel op eerste kerstdag het volk toe in zijn kersttoespraak. Hij riep ons op ‘elkaar te ontmoeten en op zoek te gaan naar een groter wij’.

Een van de opvallendste zinnen uit zijn toespraak was wel deze: “De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen – kerk, kantoor, café, sportclub, school – verliezen die verbindende functie steeds meer. Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl”.

Ik hoor het u zeggen: “In Spierdijk hebben we elke week wel wat. Wij ontmoeten elkaar toch wel genoeg? In de kantine, in De Oever, bij het ene evenement of bij het andere…” Die samenhorigheid die we hebben dankzij onze organisatiedrift is heel waardevol, laten we dat vooral ook in stand houden. Maar… u zult ook het beeld herkennen van de vaak wat jongere mensen op een verjaardag, die letterlijk het hoofd laten hangen boven het schermpje tussen hun vingers… social media is dus niet hetzelfde als ‘elkaar ontmoeten’.

Ontmoeten we elkaar wel genoeg? Ontmoeten we ook de mensen die letterlijk dicht bij je wonen? Of vrienden die je – door alle begrijpelijke redenen – al jaren niet gesproken hebt? Of mensen waarvan je weet dat ze jouw bezoek enorm op prijs zullen stellen, maar die je nog altijd niet hebt bezocht…?

Ik zou zeggen: app als het echt moet, maar bel of bezoek als het even kan. Ik wens u namens bestuur en redactie van de Dorpsbanier een jaar met vele (nieuwe) ontmoetingen!