CPO Spierland

CPO Spierland streeft naar woningbouw voor de eigen woningbehoefte van starters en (tussen)doorstromers, teneinde de leefbaarheid op peil te houden!

Jongeren zouden graag willen blijven, maar kunnen geen betaalbare woning vinden in Spierdijk. Ouderen zouden graag willen blijven, willen niet naar het bejaardenhuis (alleen als het echt niet anders kan), maar het aanbod van 0-tredenwoningen is zeer beperkt… De (toekomstige) leden en vrijwilligers van Spierdijk moeten hier kunnen blijven wonen, om de leefbaarheid in de toekomst te waarborgen!

Voor meer informatie over deze kerngroep en het CPO-bestuur, kunt u vinden op www.cpospierland.nl.

Advertenties